Het project betreft de wederopbouw van de Decrolyschool aan de Hamoirlaan in Ukkel. De Decroly school bezit 3 sites die samen alle klassen maken van crèche tot en met middelbare school. Het gebouw op de site Hamoir herbergt de twee laatste jaren van het secondair onderwijs.

Het uitgangspunt van het project is een antwoord te bieden op het programma van eisen van de school, op de bijkomende economische en bestuurlijke randvoorwaarden, en op de inplanting van het gebouw in een residentiële wijk.

Het gebouw ligt in een woonwijk gekenmerkt door een typologie van klassieke villas. Om binnen het beschikbare budget en oppervlaktes te blijven, werd een compact volume ontworpen dat de principes van passieve architectuur respecteert. Het project is met de lijnen van de stedelijke context verbonden en drukt zijn functie uit van openbaar gebouw. De twee bovenste volumes uit leisteen onderscheiden zich van de houten basis en steken naar het zuiden in de richting van de tuin. De eenvoudige volumetrie wordt verlevendigd door architecturale kenmerken zoals de brandtrap of de buitentimmerwerk, zodat een subtiele afwisseling ontstaat tussen vol en leeg. Het project heeft het voorwerp uitgemaakt van een grondige energetische, ecologische en budgettaire studie om de langetermijnuitgaven van de school te optimaliseren.