De school is gebouwd in 1935, op basis van de plannen van de gemeente-architect Henri Charles Wildenblanck. Ze vormt het hart van de wijk “Het Rad”, opgericht tussen 1907 en 1928 door de gemeente Anderlecht. Het geheel van het gebouw met de speelplaats, inclusief het vaste meubilair, zijn in hun totaliteit beschermd sinds 2007 omwille van hun grote architecturale en historische waarde. De renovatie zal toelaten om het gebouw terug zijn originele karakter te geven.

Het oorspronkelijke gebouw is niet meer geschikt voor kinderen onder de 6 jaar. De invoering van de kleuterschool in het bestaande gebouw zou een ingrijpende herstructurering met zich hebben meegebracht die niet verenigbaar is met zijn historisch karakter.

Door het installeren van de kleuterschool in het nieuwe gebouw, aan de overzijde van de speelplaats, kan het beschermde gebouw zijn functie behouden en gerestaureerd worden in zijn historische vorm. Enkele kleine aanpassingen zijn voldoende om de werking van het bestaande gebouw te optimaliseren. Het nieuwe, passieve gebouw kan daarentegen aan de kleuters alle comfort bieden die ze verdienen.