Het idee achter de landschapsarchitectuur van de omgeving toont een progressie van plantaardige en minerale elementen om ruimtes van verschillende sferen te organiseren. Deze interventie tracht via een plantaardige strook het groene massief van de heuvel van de spoorweg en het Jules de Trooz-park met elkaar te verbinden. Het project omvat de integratie van apparatuur van algemeen belang, zoals een sportveld, een speeltuin en ontspanningsruimten. Het project draagt ​​bij tot de sanering en algemene waterdoorlaatbaarheid van de site (Brussels Greenfields-label). Een ecologische dimensie domineert ook het landschapsproject: beperking van ondoordringbare oppervlakken, infiltratie bekkens en stortbekkens, keuze van inheemse soorten, duurzaamheid van de gebruikte materialen, enz. Het project is voorbeeldig bij lokale infiltratie van regenwater.

Als uitbreiding op een reeds lopende opdracht werd AAC aangesteld om de voormalige parking op het dak van de sokkel van gebouw C om te vormen tot een daktuin met sportfaciliteiten.

Het project omvat de aanleg van de doorgangs- en ontspanningszone , de realisatie van een sportterrein met vestaires en de aanleg van een semi-intensief groendak. De voormalige parking werd na de heraanleg van de site op het begane niveau georganiseerd, wat een kans bood om van deze omvangrijke oppervlakte een aangename doorgangs- en ontspanningszone te maken.