Het project omvat het slopen van het bestaande gebouw en het bouwen van een nieuw passief sectiedepot voor het personeel van de Net Brussels . Het perceel is aan vier zijden ingesloten. Het bevindt zich onder het straatniveau van z'n nabije omgeving, een restruimte in een dens stedelijk weefsel. Het programma omvat een kantoor, sanitaire, berging en opslagruimte.

Het project is ontworpen om de complexe stedelijke context te overstijgen, met name om een functionele en veilige plek met maximale opslag op de gelijkvloer aan te bieden en een robuust gebouw bouwen dat structureel onafhankelijk is van de aangrenzende spoorweginfrastructuur. De bijzonderheid van het project is ook de intentie om de ruimte rond een bouwsignaal te verwoorden voor betere sociale controle en comfortabele ruimte te creëren die geschikt is voor gebruikers.


Het ontwerp van het project integreerde vanaf het begin een doel van zeer hoge energieprestaties, op het vlak van verwarming en zomercomfort. Het gebouw is als een "zero energy" gebouw ontworpen(N2013)