Het gebouw in U-vorm bestaat uit een symmetrisch geheel van appartementen met 2 gemeenschappelijke traphallen. Het gebouw is gedeeltelijk beschermd sinds 2005 (voorgevels, dak...). De benedenverdieping bestaat uit winkelruimtes : de ontwikkeling van de bar "Flamingo" in samenwerking met Frederic Nicolai heeft geleid tot de herwaardering en verbetering van het imago van de wijk.

De structuur van het geheel is nog in de oorspronkelijke staat met een zeer eenvoudig en flexibel verdiepingsplan. Het project respecteert de structuur van het gebouw teneinde de leesbaarheid van het plan te behouden. De inrichtingen worden aan de hedendaagse geluidshinder aangepast: de kamers worden aan de achterkant geplaatst. De oorspronkelijke decoraties en de plafonds worden behouden.

De renovatie van de technieken omvat ondermeer een nieuw balansventilatiesysteem. Het geheel van de installaties wordt gecentraliseerd teneinde de kosten van onderhoud te beperken en om de omzetting aan alternatieve energiebronnen toe te laten (warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen...). Deze energie-renovatie is exemplarisch en illustreert wat er kan worden gedaan in een gedeeltelijk beschermd gebouw.